۱۳۹۰ تیر ۱۳, دوشنبه

وبلاگ جدید

با توجه به فیلتر شدن blogspotوبلاگ جدید راه اندازی کردم
این آدرس وبلاگ جدید گروه است.

۱۳۸۹ بهمن ۱۰, یکشنبه

صعود هزار

صعود هزار در تاريخ 08/11/89 انجام گرديد.
اعضاء شركت كننده در اين برنامه : آقايان نيكوطلب ، قرباني ، رئيسي، تاج آبادي، موحدي، عبدالهي، سيدي، علي زندي، امين زندي، فدايي، ماراني، روحاني و مفيدي

۱۳۸۹ آبان ۲۱, جمعه

قله شيركوه يزد


صعود قله شيركوه يزد در تاريخ 21/08/89 انجام گرديد.
اعضاء شركت كننده: آقايان عباس سيدي نيا، نيكوطلب، مفيدي، قرباني فرد، روحاني، محمد خليل زاده، فدايي ، امين زندي، محسن سيدي و جناب آقاي گلشن از يزد
با تشكر فراوان از آقاي گلشن و گروه كوهنوردي بانوان شريف يزد
عكسها بزودي

راهپيمايي سيرچ به آبگرم

راهپيمايي سيرچ به آبگرم در تاريخ 10/08/89 انجام گرديد.
اعضاء شركت كننده: آقايان قرباني فرد، غلامپور، ماراني، عليزاده، اله خاني، محمد خليل زاده ، ملكي ، مفيدي، فدايي و خانم كارگر
عكسها بزودي

۱۳۸۹ مهر ۱۹, دوشنبه

صعود قله كوشا

صعود قله كوشا در تاريخ 15 و 16 /7/89 انجام گرديد
اعضاء شركت كننده در اين صعود: آقايان عباس سيدي ، نيكوطلب، عليرضا قرباني فرد، مفيدي، غلامپور، امين زندي، محسن سيدي، جابر فدايي، پور احمد، روحاني و خانمها: كارگر و كريم زاده
عكسهاي برنامه

۱۳۸۹ مهر ۴, یکشنبه

صعود قله سر كوه جوپار

صعود قله سر كوه جوپار در تاريخ 31/06/89 انجام گرديد.
اعضاء شركت كننده در اين برنامه آقايان : مفيدي، علي زندي، امين زندي، سيدي، موحدي، ماراني ، رضا خليل زاده، عليرضا قاسمي و خانمها كارگر و كريم زاده
عكسها ي برنامه

۱۳۸۹ مرداد ۱۸, دوشنبه

صعود پر عشق

صعود پرعشق در تاريخ 15/05/89 انجام گرديد.

عكسهاي برنامه

۱۳۸۹ مرداد ۱۰, یکشنبه

صعود ماياكوفسكي

صعود ماياكوفسكي توسط هيئت شهرستان كرمان انجام گرديد
آقاي نيكوطلب به نمايندگي گروه نيروگاه سيكل تركيبي كرمان


عكسهاي برنامه